​​Bộ truyện tranh Lời Khôn Ngoan

LKN-01. Chúa Giê xu bị Đóng Đinh

LKN-02. Chúa Giê-xu Sống Lại

LKN-03. Đứa Con Hoang Đàng

LKN-04. Nàng Dâu Ru-tơ

LKN-05. Người Sa-ma-ri Tốt Bụng

LKN-06. Chúa Jêsus Giáng Sinh

LKN-07. Sự Thay Đổi Diệu Kỳ

LKN-08. Sứ Giả Trong Bụng Cá

LKN-09. Sự Chữa Lành Kỳ Diệu

LKN-10. Người Mù Ba-ti-mê

LKN-11. Người Lùn Xa-chê

LKN-12. Con Gái Giai-ru Được Chữa Lành

LKN-13. Người Đầy Tớ Không Tha Thứ

LKN-14. Người Bại Được Chữa Lành

LKN-15. Chúa Jêsus Dẹp Yên Cơn Bão

Đăng lại

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.