Hướng dẫn cài đặt ứng dụng web lũy tiến

PWA Instruction
  • Mở trình duyệt Safari trên thiết bị iOS của bạn và truy cập trang web.
  • Nhấn vào biểu tượng chia sẻ.
  • Mở rộng menu và chọn Thêm vào Màn hình chính.
  • Chạm vào Thêm để thêm ứng dụng vào màn hình chính.
  • Mở ứng dụng mới được thêm từ màn hình chính của bạn.
  • Cho một vài phút để lưu trữ các trang.