2. Theo Chúa thế nào

2. Theo Chúa thế nào

TCTN-06 Tháp Ba-bên

TCTN-08 Áp-ram Giải Cứu Lót

TCTN-09 Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ram

TCTN-10 Áp-ram, Sa-rai và A-ga

TCTN-11 Giao Ước Của Đức Chúa Trời- Lễ Cắt Bì

TCTN-12 Ba Vị Khánh

TCTN-13 Sô-đôm và Gô-mô-rơ

TCTN-14 Áp-ra-ham, Sa-ra và A-bi-mê-léc

TCTN-15 Y-sác Ra Đời....Ích-ma-ên Bị Đuổi Đi

TCTN-17 Giô-sép Bị Các Anh Phản Bội

TCTN-18 Giô-sép Chống Cự Lại Sự Cám Dỗ

TCTN-21. Biển Đỏ

TCTN-22 Đức Chúa Trời Cung Cấp Cho Dân Sự Của Ngài

TCTN-24. Con Bò Vàng

TCTN-25. Ghê-đê-ôn

TCTN-26. Mi-ri-am và A-rôn Chỉ Trích Môi-se

TCTN-27. Môi-se Sai Mười Hai Thám Tử

TCTN-28. Thành Giê-ri-cô

TCTN-29. Thành A-hi và Tội Lỗi Trong Trại Quân

TCTN-30. Tiên Tri Sa-mu-ên

TCTN-31. Sa-mu-ên Xức Dầu Cho Vua Đa-vít

TCTN-32. Đa-vít Thắng Gô-li-át

TCTN-34. Đa-vít Thắng Gô-li-át

TCTN-36. Pho Tượng Cao Lớn Bằng Vàng

TCTN-37. Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử

TCTN-40. Chúa Jêsus Bị Cám Dỗ

TCTN-42. Chúa Jesus Dọn Sạch Đền Thờ

TCTN-45 Sự Đánh Cá Lạ Lùng

TCTN-48. Viên Đội Trưởng Người La-mã

TCTN-52. Truyền Thống Của Người Do Thái

TCTN-54. Phi-e-rơ Đi Bộ Trên Mặt Nước

TCTN-55. Chúa Jesus Chữa Lành Người Điếc

TCTN-56 Cách Cư Xử Với Anh Em Phạm Lỗi

TCTN-57 Người Phụ Nữ Ngoại Tình

TCTN-58 Chúa Jêsus Chữa Lành Người Mù

TCTN-59 Chúa Jêsus Sai Môn Đồ Đi Ra Từng Đôi

TCTN-60. Người Sa-ma-ri Nhân Lành (Lu-ca 10:25-37)

TCTN-61. Ẩn Dụ Về Con Chiên Đi Lạc, Đồng Bạc Bị Mất và Người Con Trai Phóng Đãng

TCTN-63. Sự Chết và Sống Lại Của La-xa-rơ

TCTN-64 Vấn Đề Ly Dị

TCTN-65. Người Lùn Xa-Chê

TCTN-67 Gốc Nho Và Cành Nho

TCTN-68. Chúa Jêsus Cầu Nguyện Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

TCTN-73. Trên Đường Em-ma-út

TCTN-74. Chúa Jêsus Hiện Ra Với Các Sứ Đồ

Đăng lại

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.