1...Biết Chúa thế nào

1. Biết Chúa thế nào

BCTN-01 Đức Chúa Trời sáng tạo muôn vật

BCTN-02 Đức Chúa Trời tạo nên người nam & người nữ

BCTN-03 Người nam & người nữ bất tuân Đức Chúa Trời

BCTN-04 Ca-in & A-bên

BCTN-05 Nô-ê và trận lụt

BCTN-06 Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ram

BCTN-07 Chúa thử Áp-ra-ham

BCTN-08 Chúa kêu gọi Môi-se

BCTN-09 Chúa cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập

BCTN-10 Mười điều răn

BCTN-11 Đa-vít & Bát-sê-ba

BCTN-12 Lời hứa về Chúa Cứu Thế

BCTN-13 Chúa Giê-xu giáng sinh

BCTN-14 Giăng Báp-tít làm báp-têm cho Chúa Giê-xu

BCTN-15 Chúa Giê-xu, Chiên con của Đức Chúa Trời

BCTN-16 Ni-cô-đem gặp Chúa Giê-xu

BCTN-17 Người đàn bà Sa-ma-ri

BCTN-18 Chúa chữa lành người bại liệt

BCTN-19 Ma-thi-ơ người thu thuế

BCTN-20 Người phụ nữ xức dầu vào chân Chúa Giê-xu

BCTN-21 Chúa Giê-xu dẹp yên cơn bão và ra lệnh cho quỷ biến mất

BCTN-22 Người phụ nữ bị rong huyết & con gái Giai-ru được chữa lành

BCTN-23 Chúa Giê-xu & người Điếc

BCTN-24 Người giàu và La-xa-rơ

BCTN-25 Bữa tiệc cuối cùng

BCTN-26 Lãnh đạo Do Thái chất vấn Chúa Giê-xu

BCTN-27 Phi-lát và Hê-rốt chất vấn Chúa Giê-xu

BCTN-28 Chúa Giê-xu bị đóng đinh

BCTN-29 Chúa Giê-xu sống lại

BCTN-30 Chúa Giê-xu sai phái các môn đồ và thăng thiên

BCTN-31 Đức Thánh Linh giáng lâm

BCTN-32 Sự thông công của các tín hữu

Đăng lại

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.