LOGO VNSLBT

Tổ chức của chúng tôi được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 2015 để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người Điếc ở Việt Nam.

Người Điếc là một nhóm dân có ngôn ngữ riêng của họ

  • Ngôn ngữ ký hiệu
  • Văn hóa người Điếc của riêng họ.

Người Điếc gặp khó khăn trong việc hiểu Kinh thánh viết phản ánh ngôn ngữ nói mà họ không thể nghe được, vì vậy họ cần Kinh thánh bằng ngôn ngữ của họ.

Ngôn ngữ Ký hiệu là một ngôn ngữ hình ảnh không có dạng in, vì vậy Kinh thánh của chúng ta ở dạng video.

 

​​​​​​​

Tổ chức của chúng tôi có một Đội gồm 4 nhân viên: 1 trưởng nhóm và 3 người Điếc.

Khải tượng: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. (Phi-lip 4:13)

Tầm nhìn: Để người Điếc ở Việt Nam được cứu và hiểu biết về lẽ thật

Mục đích:

  1. Dịch Kinh thánh sang Ngôn ngữ ký hiệu cho người Điếc ở Việt Nam.
  2. Dạy Kinh thánh bằng Ngôn ngữ ký hiệu

Các hoạt động:

  1. Dịch Kinh thánh và các câu chuyện trong Kinh thánh sang ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam
  2. Giảng dạy Kinh thánh bằng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam
  3. Nâng cao nhận thức về người Điếc và Ngôn ngữ ký hiệu trong các Hội Thánh ở Việt Nam

 

Tổ chức đối tác

  • THÁNH KINH HỘI VIỆT NAM

Đại diện trong hội đồng quản trị của chúng tôi, đối tác sản xuất và phân phối

Chúng tôi là thành viên của Hiệp Hội Phát Triển Ngôn Ngữ Kí Hiệu Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Sign Language Development Association).

Trường học và Hội thánh dành cho người Điếc mà chúng tôi hợp tác

  • Hội thánh Tin Lành Người Điếc Hà Nội (VN), Hội thánh AG Hải Phong, Hội thánh Ép-pha-ta Hà Nội
  • Cộng Động Người Điếc Hà Nội (VN)

 

Đăng lại

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.