3. Phụng sự Chúa như thế nào

Báo cáo

Báo cáo

Xin lỗi! , chúng tôi chưa làm theo thực hiện dự án này.

Xin mọi người cầu nguyện dự án cho chúng tôi!

 Xin cảm ơn mọi người.

Xin Chúa ban phước cho mọi người!

Đăng lại

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.